Relacja z jubileuszowej konferencji programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

14 listopada 2017 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji konferencja „25 lat programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie – korzyści i perspektywy dalszego rozwoju”, która została zorganizowana przez Zespól ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki. Głównym celem konferencji było podsumowanie dorobku programu w Polsce, zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju i upowszechnienia oraz wspólne świętowanie jubileuszu.

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy przedszkoli i szkół, wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” z całej Polski oraz sympatycy programu.

Konferencja rozpoczęła się wspólnym śpiewaniem piosenki „Pamiętajcie o ogrodach”, którą wykonał chór uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939–1945 w Warszawie. Utwór ten został odśpiewany także podczas pierwszej konferencji szkół promujących zdrowie w Lesznie.

Jubileuszową konferencję otworzyła Marzenna Habib − wicedyrektor ORE. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Agnieszkę Rodkiewicz-Bogusławską, starszego specjalistę w DWKI, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – Dariusza Poznańskiego – zastępcę dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia oraz Panią Joannę Głażewską – naczelnik Wydziału ds. Narodowego Programu Zdrowia, Paulinę Karwowską – Dyrektora Biura WHO w Polsce, przedstawicieli Instytutu Matki i Dziecka – dr Joannę Mazur oraz Wisławę Ostręgę, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, m.in. Ewę Rawę − Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Dyrektor Agnieszka Ludwin odczytała list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z okazji 25-lecia programu w Polsce. Gratulacje i podziękowania dla działalności sieci szkół promujących zdrowie złożyli również Paulina Karwowska z WHO oraz Dariusz Poznański z Ministerstwa Zdrowia.

Wicedyrektor Marzenna Habib podziękowała Profesor Barbarze Woynarowskiej za wieloletnią współpracę z ORE, Bożenie Jodczyk i Valentinie Todorovskiej-Sokołowskiej z Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole za upowszechnianie programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” w Polsce oraz Katarzynie Stępniak, koordynatorowi programu w latach 2010–2015.

Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie, odczytała list gratulacyjny przekazany przez Goofa Buijsa, koordynatora europejskiej sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie.

W ramach konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne moderowane przez Marię Sokołowską, współtwórczynię koncepcji szkoły promującej zdrowie w Polsce oraz Tomasza Wojtasika, koordynatora śląskiej sieci przedszkoli i szkól promujących zdrowie. W trakcie pierwszej dyskusji uczestnicy panelu podzielili się swoimi refleksjami na temat korzyści osobistych, dla szkoły lub organizacji i systemu edukacji z tworzenia szkoły promującej zdrowie. Mówili:

„Był to wspaniały czas i fascynująca praca. Taka, która resetuje umysł i wolę. Myślę o tym ciepło (…), mnie nauczyła stanowczości, pewności siebie, umiejętności dobrej rozmowy z ludźmi i radzenia sobie z problemami (…). Był to czas twórczej erupcji dla mnie, nauczycieli, szkoły”.

„Stała troska o właściwe relacje interpersonalne na różnych płaszczyznach: nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń (…). Stałe troszczenie się o swoje i innych zdrowie (…).  Satysfakcja, zadowolenie”.

„Uczyliśmy się i zmienialiśmy metody pracy, zaczęliśmy wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia uczniowie, zrealizowaliśmy uaktywnianie rodziców, podkreślano rozpoznawalność szkoły jako twórców inności (…), zorganizowaliśmy kilka edycji Forum Samorządów Uczniowskich, gospodarzami byli uczniowie (…), mieliśmy czym się chwalić (…). Działania całej społeczności tworzyły nowatorski wizerunek szkoły przyszłości”.

Drugi panel dotyczył refleksji na temat kierunków rozwoju i potrzeb szkół promujących zdrowie.

Następnie wykłady wygłosiły: profesor Barbara Woynarowska − o drogach dalszego rozwoju przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz dr Magdalena Woynarowska-Sołdan − na temat dbałości o dobrostan psychofizyczny.

Cieszymy się, że na przestrzeni 25 lat tak wielu ludzi, wiele instytucji i organizacji przyczyniło się do tworzenia i rozwoju sieci przedszkoli i szkól promujących zdrowie w naszym kraju. Polska szczyci się
utrzymaniem jednej z największych sieci w Europie.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę; życzymy wszystkim członkom sieci oraz instytucjom wspierającym wielu sukcesów i poczucia satysfakcji z pełnionej misji.

Uczestnicy konferencji

Ostatnia aktualizacja:

Relacja z jubileuszowej konferencji programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

14 listopada 2017 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji konferencja „25 lat programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie – korzyści i perspektywy dalszego rozwoju”, która została zorganizowana przez Zespól ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki. Głównym celem konferencji było podsumowanie dorobku programu w Polsce, zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju i upowszechnienia oraz wspólne świętowanie jubileuszu.

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy przedszkoli i szkół, wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” z całej Polski oraz sympatycy programu.

Konferencja rozpoczęła się wspólnym śpiewaniem piosenki „Pamiętajcie o ogrodach”, którą wykonał chór uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939–1945 w Warszawie. Utwór ten został odśpiewany także podczas pierwszej konferencji szkół promujących zdrowie w Lesznie.

Jubileuszową konferencję otworzyła Marzenna Habib − wicedyrektor ORE. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Agnieszkę Rodkiewicz-Bogusławską, starszego specjalistę w DWKI, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – Dariusza Poznańskiego – zastępcę dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia oraz Panią Joannę Głażewską – naczelnik Wydziału ds. Narodowego Programu Zdrowia, Paulinę Karwowską – Dyrektora Biura WHO w Polsce, przedstawicieli Instytutu Matki i Dziecka – dr Joannę Mazur oraz Wisławę Ostręgę, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, m.in. Ewę Rawę − Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Dyrektor Agnieszka Ludwin odczytała list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z okazji 25-lecia programu w Polsce. Gratulacje i podziękowania dla działalności sieci szkół promujących zdrowie złożyli również Paulina Karwowska z WHO oraz Dariusz Poznański z Ministerstwa Zdrowia.

Wicedyrektor Marzenna Habib podziękowała Profesor Barbarze Woynarowskiej za wieloletnią współpracę z ORE, Bożenie Jodczyk i Valentinie Todorovskiej-Sokołowskiej z Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole za upowszechnianie programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” w Polsce oraz Katarzynie Stępniak, koordynatorowi programu w latach 2010–2015.

Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie, odczytała list gratulacyjny przekazany przez Goofa Buijsa, koordynatora europejskiej sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie.

W ramach konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne moderowane przez Marię Sokołowską, współtwórczynię koncepcji szkoły promującej zdrowie w Polsce oraz Tomasza Wojtasika, koordynatora śląskiej sieci przedszkoli i szkól promujących zdrowie. W trakcie pierwszej dyskusji uczestnicy panelu podzielili się swoimi refleksjami na temat korzyści osobistych, dla szkoły lub organizacji i systemu edukacji z tworzenia szkoły promującej zdrowie. Mówili:

„Był to wspaniały czas i fascynująca praca. Taka, która resetuje umysł i wolę. Myślę o tym ciepło (…), mnie nauczyła stanowczości, pewności siebie, umiejętności dobrej rozmowy z ludźmi i radzenia sobie z problemami (…). Był to czas twórczej erupcji dla mnie, nauczycieli, szkoły”.

„Stała troska o właściwe relacje interpersonalne na różnych płaszczyznach: nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń (…). Stałe troszczenie się o swoje i innych zdrowie (…).  Satysfakcja, zadowolenie”.

„Uczyliśmy się i zmienialiśmy metody pracy, zaczęliśmy wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia uczniowie, zrealizowaliśmy uaktywnianie rodziców, podkreślano rozpoznawalność szkoły jako twórców inności (…), zorganizowaliśmy kilka edycji Forum Samorządów Uczniowskich, gospodarzami byli uczniowie (…), mieliśmy czym się chwalić (…). Działania całej społeczności tworzyły nowatorski wizerunek szkoły przyszłości”.

Drugi panel dotyczył refleksji na temat kierunków rozwoju i potrzeb szkół promujących zdrowie.

Następnie wykłady wygłosiły: profesor Barbara Woynarowska − o drogach dalszego rozwoju przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz dr Magdalena Woynarowska-Sołdan − na temat dbałości o dobrostan psychofizyczny.

Cieszymy się, że na przestrzeni 25 lat tak wielu ludzi, wiele instytucji i organizacji przyczyniło się do tworzenia i rozwoju sieci przedszkoli i szkól promujących zdrowie w naszym kraju. Polska szczyci się
utrzymaniem jednej z największych sieci w Europie.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę; życzymy wszystkim członkom sieci oraz instytucjom wspierającym wielu sukcesów i poczucia satysfakcji z pełnionej misji.

Uczestnicy konferencji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa