Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Publikacja może posłużyć jako inspiracja do uważnej obserwacji dziecka i jego rozwoju, a w razie zauważenia niepokojących symptomów – do poszukiwania optymalnego wsparcia. Opisano w niej zjawiska, na które rodzice i opiekunowie powinni być szczególnie wyczuleni na początku drogi rozwojowej swojego dziecka.

Część pierwsza publikacji zawiera materiały, które omawiają następujące kwestie:

  • czym jest wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz jakie mają one znaczenie dla dziecka i całej jego rodziny?
  • dlaczego warto jak najwcześniej rozpocząć wspomaganie rozwoju dziecka?
  • czym są wieloprofilowa ocena rozwoju dziecka i wieloprofilowy program wspomagania?
  • jak przebiega procedura tworzenia zespołu WWRD oraz możliwość współpracy poradni z innymi podmiotami, w tym placówkami specjalnymi?
  • jaka dokumentacja jest niezbędna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

W drugiej części publikacji przedstawiono Przykłady dobrej praktyki obrazujące ważne aspekty w pracy zespołów  wczesnego  wspomagania – przykładowe działania z różnych placówek w kraju, w których zespoły WWRD wspierają zarówno dziecko, jak i jego rodzinę. Znajdują się tu artykuły napisane przez liderki ds. WWRD opisujące proces terapii, propozycje ciekawych zajęć  i rozwiązań organizacyjnych w placówkach, w których utworzono zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa