Rekrutacja na konferencję: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Date 2017 with paragraphs on the white. 3d illustration.
Date 2017 with paragraphs on the white. 3d illustration.

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli i szkół na konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”. Spotkanie odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie,  Al. Ujazdowskie 28.

 Cele konferencji:

  • upowszechnianie idei edukacji włączającej,
  • prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • prezentacja dobrych praktyk.

Jednocześnie informujemy, że przebieg konferencji będzie transmitowany na żywo online w celu upowszechnienia przekazywanych informacji wśród wszystkich pracowników systemu oświaty i innych osób zainteresowanych edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapis ścieżki filmowej po wydarzeniu udostępniony będzie na stronie ORE. Rekrutacja na konferencję została zakończona.

 

Załączniki:

Program konferencji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa