Drugie seminarium branżowe – branże: skórzano-obuwnicza i włókienniczo-odzieżowa

W dniach 17 i 18 października 2017 r. odbyło się drugie z cyklu 12 seminariów branżowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Rozwoju, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Przedstawiciele pracodawców, dyrektorzy szkół i nauczyciele branży włókienniczo-odzieżowej i skórzano-obuwniczej zastanawiali się, jak zorganizować kształcenie zawodowe, aby absolwent szkoły był dobrze przygotowany do zmieniającego się rynku pracy.

Seminarium otworzyła Urszula Martynowicz − dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, która w imieniu Sekretarza Stanu Marzeny Machałek podziękowała wszystkim za włączenie się w dyskusję o edukacji zawodowej w kontekście nowoczesnych technologii i rozwijającej się gospodarki.

W pierwszym dniu seminarium Jan Filip Staniłko – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwojuzaprezentował potencjał i kierunki rozwoju branży włókienniczo-odzieżowej oraz skórzano-obuwniczej w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. Następnie omówiono zmiany w kształceniu zawodowym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a także wprowadzono uczestników seminarium w problematykę zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Drugi dzień seminarium miał charakter dyskusji. Rozważano problem współpracy pracodawców ze szkołami w zakresie organizacji kształcenia zawodowego, którego celem jest uczynienie go bardziej praktycznym, i przybliżenie do rzeczywistych warunków pracy w kształconym zawodzie. Refleksje zaprezentowane na podsumowaniu seminarium świadczą o dużym zaangażowaniu wszystkich uczestników w koncepcję zmian w kształceniu zawodowym, aby uczynić go spójnym z rozwijającą się gospodarką kraju.

Dodatkowym atutem seminarium była obecność znanych polskich projektantów mody – Jerzego Antkowiaka oraz Tomasza Ossolińskiego, którzy wyrazili chęć współpracy ze szkołami na rzecz promocji zawodów z branży włókienniczo-odzieżowej i skórzano-obuwniczej.

Cykl seminariów jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

 

Emilia Maciejewska i Piotr Bartosiak (MEN) podczas prezentacji
Grupa uczestników seminarium branżowego 17-18.10.2017
Inauguracja seminarium_na mównicy ekspert ORE Urszula Blicharz
Organizatorzy i prelegenci_zdjęcie grupowe
Prelegenci i uczestnicy seminarium branżowego 17-18.10.2017
prelekcja Jana Staniłko – z-cy dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
Prelekcja Piotra Bartosiaka - z-cy dyrektora DKZiU MEN
prezentacja Urszuli Martynowicz - dyrektor DSWM MEN
wykład Marcina Smolika - dyrektora CKE

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa