Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 21–22 września 2017 r. w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Podczas pierwszego dnia spotkania dopracowywano i ujednolicano wypracowane rekomendacje. W drugim dniu pracowano nad założeniami realizacji ostatniego zadania w projekcie – seminaria wdrożeniowe. Wypracowywano także program wraz z treściami poszczególnych modułów seminarium oraz materiały dla uczestników i prelegentów.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa