Spotkanie zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia MEN

W dniach 7–8 września 2017 r. w Sulejówku odbyło się trzecie z czterech spotkań zespołu autorów rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Podczas spotkania zespół ekspertów wypracował rekomendacje do rozporządzenia MEN na podstawie dotychczas opracowanych materiałów, tj. rekomendacji w zakresie kierunków zmian w systemie doradztwa, przykładowych programów realizacji doradztwa zawodowego oraz innych materiałów, które powstały w ramach projektu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa