VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny w roku szkolnym 2017/2018, organizuje VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”. Temat wiodący tegorocznego konkursu to: „Normy w ochronie środowiska”.

 

 

Celami Konkursu są:

 1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów i urządzeń.
 2. Promocja stosowania norm serii ISO 14000.
 3. Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm technicznych:
  • przez producenta, w celu uzyskania pożądanego stopnia bezpieczeństwa produktów i urządzeń,
  • przez konsumenta, w celu upewnienia się, że nabywany produkt lub spełnia jego oczekiwania.
    
 4. Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia kwestii bezpieczeństwa wyrobów i usług do swoich zajęć lekcyjnych poprzez zwrócenie uczniom uwagi na:
  • konieczność wykorzystywania norm technicznych w procesie projektowania i wytwarzania produktów i urządzeń w celu uzyskania pożądanego poziomu bezpieczeństwa użytkowania,
  • zalety korzystania ze znormalizowanych wyrobów przez konsumentów.

Do udziału w Konkursie zamierzamy zaprosić uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Warto dodać, że temat i cele Konkursu nawiązują do kierunku realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018, i realizują cel MEN: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Ponadto wpisuje się w wymagania przedstawione w nowej podstawie programowej dla szkół zawodowych i techników w części dotyczącejefektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów.

Załączniki:

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu NiJ

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa