Seminarium szkoleniowe dla edukatorów w Yad Vashem

Trwa rekrutacja uczestników seminarium szkoleniowego w Yad Vashem w Jerozolimie na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze, w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału nauczycieli wszystkich przedmiotów, trenerów, ekspertów edukacji na rzecz praw człowieka, koordynatorów z ośrodków doskonalenia nauczycieli. Program i szczegółowe informacje na stronie rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa