Seminarium na temat roli organizacji pozarządowych w upamiętnianiu Holokaustu

Rada Europy i Ministerstwo Edukacji Narodowej jako współorganizatorzy wydarzenia zapraszają liderów sektora pozarządowego do udziału w seminarium „Rola organizacji pozarządowych w przekazywaniu wspomnień o Holokauście oraz zapobieganiu zbrodniom przeciwko ludzkości”. 

Program i opis seminarium oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej Rady Europy.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa