Znamy „Szkoły Zawodowe Najwyższej Jakości”

8 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów szkołom wyróżnionym
w 2. edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, zorganizowanym  przez Fundację Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Wszystkim nadesłanym na konkurs pracom, ocenionym na co najmniej 60% możliwych punktów, nadano status „Dobrej praktyki”. Wśród nich znalazło się 15 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”. W tym roku zwycięskie zgłoszenia zdobyły co najmniej 90% możliwych punktów.

Nagrody główne otrzymali:

 • Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie za praktykę Kuchnia polska na Mazowszu, polegającą na organizacji corocznego konkursu gastronomicznego dla szkół
  z całego kraju;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
  za praktykę Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel, dzięki której uczniowie mogą poznać pracę
  w branży turystycznej m.in. podczas organizacji targów i animacji czasu wolnego;
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie za praktykę Inicjatywny i przedsiębiorczy młody mechanik z ZSM nr 1. W ramach projektu stworzono
  bezpłatną stację naprawy rowerów, w której można skorzystać z pomocy uczniów szkoły, jak również, dzięki dostępnym narzędziom, pod okiem przyszłych mechaników samemu zająć się swoim dwuśladem.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku za praktykę Wojewódzkie Targi Turystyczno-Gastronomiczne Gastro Travel Świdnik 2016 oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
za praktykę Szkolny Klub Przedsiębiorczości Impuls.

Nagroda specjalna Fundacji Fundusz Współpracy za wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia zawodowego trafiła do Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie za praktykę Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Po raz pierwszy w historii konkursu swoje wyróżnienia przyznał także Ośrodek Rozwoju Edukacji.  Wyróżnione szkoły otrzymały statuetki z rąk Wicedyrektor Bożeny Mayer-Gawron.
Nagrodzone zostały:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach za praktykę Kurs komputerowy „Komputer i Internet dla seniora” – za wspieranie i podtrzymywanie więzi społecznych pomiędzy uczniami a seniorami, jak również kształtowanie pożądanych postaw społecznych u uczniów;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23 w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu za praktykę Uczniowie klas fryzjerskich na rzecz wolontariatu – za niesienie pomocy i przełamywanie barier w kontaktach z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie oraz intelektualnie, poprzez świadczenie nieodpłatnych usług fryzjerskich;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
  za praktykę Zarządzanie zmianą jako klucz do rozwoju szkoły – za opracowanie wieloletniej strategii zarządzania szkołą, m.in. poprzez wdrożenie ISO 9001:2008 w celu przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz wyposażenie ich w niezbędne umiejętności.

Materiał opracowany na podstawie:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa