XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2017 roku – w Międzynarodowym Dniu Dziecka − odbyło się posiedzenie XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym kształtującym postawy obywatelskie, szerzącym wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem przestrzeni publicznej jako miejsca wolnego od symboli propagujących systemy totalitarne.

Rozpoznawania symboli totalitarnych trzeba się nauczyć, dlatego to dobrze, że w nowej podstawie programowej zwiększono pulę godzin historii, ze szczególnym naciskiem na naukę historii współczesnej – powiedziała do młodych posłanek i posłów dr Barbara Rudzińska-Mękal, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Wy urodziliście się w wolnym kraju i systemy totalitarne są dla waszego pokolenia tylko historią (…) Bardzo proszę, wykorzystajcie wiedzę żyjących jeszcze w waszym otoczeniu świadków tej historii, którzy często z narażeniem życia walczyli z totalitaryzmami.

Barbara Rudzińska-Mękal przypomniała także o misji Ośrodka, którą jest przygotowanie nauczycieli do tego, aby w codziennej pracy mogli przekazywać młodzieży wartości pozwalające na życie w prawdzie, szacunku do drugiego człowieka, do historii i tradycji.  O tym, jak ważna jest przeszłość i przyszłość, oraz o roli edukacji mówili do uczniów – posłów także: wiceminister edukacji Marzena Machałek, rzecznik praw dziecka Marek Michalak i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Temat XXIII sesji SDiM nawiązuje do uchwalonej przez Sejm RP w 2016 roku ustawy  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744). Na podstawie jej przepisów obowiązkiem władz samorządowych jest wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo ten ustrój propagujące.

Zadanie rekrutacyjne dla uczniów polegało na ustaleniu, czy w zamieszkiwanej przez nich przestrzeni publicznej znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce jest, należało zaplanować działania zmierzające do zmiany nazwy, zaproponować nowego patrona – bohatera lokalnego i upowszechniać wiedzę o nim. Jeśli takiego miejsca nie ma, zadaniem młodzieży było znalezienie miejsca wartego upamiętnienia, które nie ma swego patrona, wskazanie jego nowego bohatera oraz rozpropagowanie wiedzy o nim w społeczności lokalnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest współorganizatorem przedsięwzięcia razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Kancelarią Sejmu.

Załączniki:

Uchwała XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1.06.2017 r. w sprawie miejsca lokalnych bohaterów w przestrzeni publicznej wolnej od symboli propagujących systemy totalitarne

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa