Spotkanie zespołów autorów i ekspertów – liceum ogólnokształcące

20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów liceum ogólnokształcącego w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla liceum ogólnokształcącego, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Podejmował także inne działania doradcze na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Programy wraz z narzędziami ich realizacji zostaną dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą systemu oświaty.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa