Nowa podstawa programowa – język obcy, język mniejszości narodowej lub etnicznej

2 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja przeznaczona dla nauczycieli konsultantów i doradców specjalizujących się w edukacji językowej. Konferencja dotyczyła wdrażania nowej podstawy programowej w zakresie przedmiotu język obcy oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej. Konferencję otworzyła dr Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE.

W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty, który krótko omówił cele i perspektywy zmian strukturalno-programowych w oświacie. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały również najważniejsze kierunki zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego i zasadnicze zmiany w konstrukcji ramowych planów nauczania.

Przedstawiciele poszczególnych wydziałów Ośrodka Rozwoju Edukacji omówili zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. Wyjaśnili też rolę kuratoriów oświaty i placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej.

Drugą część konferencji poświęcono omówieniu nowej podstawy programowej dotyczącej nauczania języków obcych. W trakcie prezentacji podkreślono kilkakrotnie fakt wzmocnienia edukacji językowej poprzez system nieprzerwanej nauki pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, a także naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat. Autorzy – dr Marcin Smolik i dr Paweł Poszytek – podczas sesji pytań ze strony uczestników wyjaśniali wątpliwości, jakie wzbudzała kwestia nauczania tzw. drugiego języka oraz dwujęzyczności na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Na koniec wystąpiła Jolanta Grygoruk – koordynatorka ds. podstawy programowej przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa