Konferencja „Wdrażanie podstawy programowej 2017- etyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie”

24 marca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja
„Wdrażanie podstawy programowej 2017- etyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie”, skierowana do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Spotkanie uroczyście otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor ORE. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Rafał Lew-Starowicz, zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji oraz Naczelnik tego Departamentu, Pan Tomasz Kulasa. Pierwsza część konferencji poświęcona była prezentacji zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Wspomniano także o zmianach w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy zmianach w obszarze wychowania i profilaktyki. Druga część spotkania odbyła się w grupach przedmiotowych z udziałem ekspertów – autorów oraz twórców komentarzy do podstaw programowych. Była przestrzeń do dzielenia się swoimi refleksjami, doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa