Rekrutacja autorów i ekspertów: doradztwo edukacyjno-zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów modyfikacji ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego wypracowanych w ramach I etapu realizacji projektu. Do współpracy nad realizacją tego zadania zapraszamy także ekspertów z wybranych dziedzin. Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 lutego 2017 r. (do godziny 23:59).

Niezbędne szczegółowe informacje (zakres zadań, wymagania wobec kandydatów, sposób wykonania pracy) oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne pod następującymi linkami:

Kontakt: Joanna Saska-Dymnicka, tel. 22 345 37 91, e-mail: rekrutacje.edez@ore.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i składania aplikacji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Rekrutacja autorów i ekspertów: doradztwo edukacyjno-zawodowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów modyfikacji ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego wypracowanych w ramach I etapu realizacji projektu. Do współpracy nad realizacją tego zadania zapraszamy także ekspertów z wybranych dziedzin. Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 lutego 2017 r. (do godziny 23:59).

Niezbędne szczegółowe informacje (zakres zadań, wymagania wobec kandydatów, sposób wykonania pracy) oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne pod następującymi linkami:

Kontakt: Joanna Saska-Dymnicka, tel. 22 345 37 91, e-mail: rekrutacje.edez@ore.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i składania aplikacji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa