Uzależnienia

System rekomendacji programów profilaktycznych

Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły

Profilaktyka uzależnień w szkole

Koncepcja resilience czyli jak można pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa