Szkolenia – Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE organizuje szkolenia dla pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS). W roku szkolnym 2019/2020 planowana jest realizacja szkoleń z następujących obszarów tematycznych:

  • Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie – Konferencja
  • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów. Edycja II.
  • Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji
  • Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
  • Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych
  • Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS
  • Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS
  • Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOW/MOS: sztuka współczesna
  • Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży

Więcej informacji na stronie szkolenia.ore.edu.pl w momencie otwarcia rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa