Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Realizatorzy w woj. pomorskim

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Realizatorzy w woj. pomorskim
 Imię
i nazwisko
Miejsce pracy
Kontakt
Elżbieta Górska Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
ul. Kilińskiego 38, 76-200 Słupsk
tel. 59 843 98 72, 59 842 25 40
e-mail:biuro@modmslupsk.pl
Marzena Jasińska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Władysława IV 23/25, 81-742 Sopot
tel. 58 551 51 33
e-mail: ppdoradca@wp.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa