Zarządzanie oświatą − Materiały opracowane przez zespół ORE

 

Samorządowe Strategie Oświatowe


Gmin (Rafał Stanek)

Prezentacja: Analiza Gminnych Strategii Oświatowych
Analiza Gminnych Strategii Oświatowych. Streszczenie Raportu
Raport o strategiach oświatowych gmin

Powiatów (David Toft)
Prezentacja: Analiza Powiatowych Strategii Oświatowych
Powiatowe Strategie Oświatowe. Streszczenie Raportu
Raport o strategiach oświatowych powiatów

Województw (Adam Stachel)
Prezentacja: Analiza Strategii Regionalnych w Obszarze Oświaty
Analiza strategii regionalnych w obszarze oświaty. Streszczenie raportu
Raport o strategiach oświatowych województw

 

Obniżenie wieku szkolnego

 

Wychowanie przedszkolne

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

alt
 

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

  Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa