Poszukujemy ekspertów merytorycznych do oceny e-materiałów

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy:

  • eksperta do oceny e-materiałów – abstrakty z przyrody,
  • eksperta do oceny e-materiałów – abstrakty z fizyki,
  • eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki,
  • eksperta ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów SPE.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa