Przywództwo – Aktualności

Przywództwo – Aktualności

Półmetek prac nad ramowymi programami szkoleniowymi za nami!

Za nami po dwa spotkania zespołów eksperckich opracowujących ramowe programy: szkoleniowy dla kadr nadzoru pedagogicznego i szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli. Zespoły działają prężnie, prace są mocno zaawansowane i wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. W listopadzie spotykamy się w CS ORE w Sulejówku ponownie: Zespół ds. opracowania ramowego programu szkoleniowo-doradczego dla dyrektorów: 17-18 listopada 2016 r. Zespół ds. opracowania programu szkoleniowego dla kadr nadzoru pedagogicznego: 26-27 listopada 2016 r. […]

Zespoły ekspertów skompletowane!

W wyniku otwartego naboru zostały wyłonione składy zespołów ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie: ramowego programu szkoleniowo-doradczego dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych (Zespół I); ramowego programu szkoleniowego dla kadry nadzoru pedagogicznej wraz z przykładowymi materiałami szkoleniowymi (Zespół II).

Poszukujemy 8 ekspertów do opracowania ramowego programu szkoleniowo-doradczego wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli

Tym razem poszukujemy 8 ekspertów do Zespołu, który opracuje ramowy program szkoleniowo-doradczy wraz z pakietem  przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli – w ramach pilotażu w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”. Termin na składanie ofert upływa w dniu 15 września 2016 r. Informacje o formie zatrudnienia, wymaganiach wobec kandydatów i zakresie zadań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poszukujemy ekspertów do opracowania programu szkoleniowego dla kadr nadzoru pedagogicznego oraz prowadzenia szkoleń

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 ekspertów do zespołu, który opracuje ramowy program szkoleniowy dla kadry nadzoru pedagogicznego wraz z pakietem materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzi szkolenia dla 32 przedstawicieli instytucji nadzoru pedagogicznego – w ramach pilotażu w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.  Termin na składanie ofert upływa 14 września 2016 r. Informacje o formie zatrudnienia, wymaganiach wobec kandydatów i zakresie zadań […]

Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna się realizacja projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2016 r. do czerwca 2018 r.  Jego celem jest wsparcie kadr nadzoru pedagogicznego oraz kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa