Półmetek prac nad ramowymi programami szkoleniowymi za nami!

Za nami po dwa spotkania zespołów eksperckich opracowujących ramowe programy: szkoleniowy dla kadr nadzoru pedagogicznego i szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli. Zespoły działają prężnie, prace są mocno zaawansowane i wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.

W listopadzie spotykamy się w CS ORE w Sulejówku ponownie:

  • Zespół ds. opracowania ramowego programu szkoleniowo-doradczego dla dyrektorów: 17-18 listopada 2016 r.
  • Zespół ds. opracowania programu szkoleniowego dla kadr nadzoru pedagogicznego: 26-27 listopada 2016 r. (spotkanie ostatnie z zaplanowanych).

Już niedługo będziemy mogli pochwalić się efektami!

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa