Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna się realizacja projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2016 r. do czerwca 2018 r.  Jego celem jest wsparcie kadr nadzoru pedagogicznego oraz kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa