Poszukujemy ekspertów do opracowania programu szkoleniowego dla kadr nadzoru pedagogicznego oraz prowadzenia szkoleń

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 ekspertów do zespołu, który opracuje ramowy program szkoleniowy dla kadry nadzoru pedagogicznego wraz z pakietem materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzi szkolenia dla 32 przedstawicieli instytucji nadzoru pedagogicznego – w ramach pilotażu w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.  Termin na składanie ofert upływa 14 września 2016 r. Informacje o formie zatrudnienia, wymaganiach wobec kandydatów i zakresie zadań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa