Stan infrastruktury informatycznej w szkołach – wyniki badania ZMP

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Związek Miast Polskich w ramach projektu „ Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST.” Badanie zostało zrealizowane w miesiącach luty-marzec 2024r.

Celem badania było zdiagnozowanie stanu wyposażenia szkół w narzędzia informatyczne oraz określenie poziomu ich wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w szkołach różnego typu. Ankiety badawcze wypełniło 6 300 przedstawicieli szkół, co stanowi 32% wszystkich szkół w Polsce. Wśród wypełniających były reprezentowane szkoły położone w 360 powiatach lub miastach na prawach powiatu, co stanowi 95% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. W najmniejszej szkole (niepublicznej), dla której wypełniono ankietę, uczy się 8 uczniów, a w największych (centra kształcenia zawodowego) ponad 2 tysiące.

Wyniki badań zaprezentowano w prezentacji załączonej poniżej.

Aktualnie realizowane jest kolejne badanie ankietowe adresowane, tym razem, do kierowników wydziałów oświaty w JST. Jego celem jest rozpoznanie poziomu wyposażenia i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu oświatą w jednostkach. Badanie ruszyło w czerwcu 2024 roku. Po zakończeniu badań, kolejny raport zostanie udostępniony na stronie ZMP i ORE.

Realizowane działania są wstępem do bardziej pogłębionej diagnozy stanu cyfryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego w celu przygotowania przez samorządowców, przy wsparciu zatrudnionych w projekcie doradców, planów rozwoju cyfryzacji w swoich jednostkach a następnie pozyskania środków z projektów czy programów unijnych na ich sfinansowanie. Wiedza pozwoli osobom przygotowującym  materiały szkoleniowe oraz realizującym działania w projekcie trafnie odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby JST ale także zmierzyć się z wyzwaniami, które hamują procesy wdrożeniowe.

Ww. działania realizowane są w ramach projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2024, Priorytet FERS 01.00, działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

Stan infrastruktury informatycznej w szkołach- wyniki badania ZMP (pdf, 2MB)

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa