21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa (WDSD)

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, czy Dzień Talentów. To także Światowy Dzień Zespołu Downa (ang. World Down Syndrome Day – WDSD), który od 2012 roku organizowany jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Datę wybrano, aby podkreślić wyjątkowość potrójnej replikacji (trisomii) 21. chromosomu (21. dzień 3. miesiąca), która powoduje zespół Downa.

Jak najprościej wyjaśnić dzieciom, co oznacza trisomia 21. chromosomu? Alina T. Midro i Andrzej Kochański piszą: „cytogenetyk Gabi Lederer, narysowała piękną historyjkę o zachowaniu się chromosomów w cyklu komórkowym. Chromosomy porównała do maluchów, które nie chciały przerwać wspólnej zabawy i trzymając się za rączki nieroztropnie wskoczyły razem do komórki potomnej”[1].

W tym symbolicznym dniu warto zwrócić uwagę jak istotne jest promowanie równych szans w społeczeństwie przy zachowaniu różnorodności. Taka idea przyświeca edukacji włączającej, której celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich uczących się osób przez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału. Dzieci z zespołem Downa uczą się także w szkołach ogólnodostępnych, dlatego tak ważne jest, by dobrze rozumieć ich potrzeby oraz wspierać je w procesie edukacji, stosując m. in. dostosowania metod pracy i wymagań do ich możliwości.

Tegoroczne przesłanie Światowego Dnia Zespołu Downa brzmi: „Koniec ze stereotypami”. Jest to kolejna okazja do budowania świadomości bogactwa różnic między ludźmi, bo jak pisał ks. Jan Twardowski:

„gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny”.

Każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Budzące się życie, kolory i radość, które niesie ze sobą wiosna, to także nadzieja na świat, w którym zagości miłość i szacunek dla każdej osoby.

Kolorowe skarpetki – dotychczasowy symbol niedopasowania – mogą stać się znakiem szansy i pogody ducha, a także rozwijania talentów i mocnych stron. Link do strony wydarzenia.

[1] Za: Czy rodzice mogą zapobiec pojawieniu się zespołu Downa u dziecka? Link do materiału  (dostęp: 20.03.2024).

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa