Konferencja „Naukowe pejzaże – pracownia edukacji jutra. Badania, eksperymenty, inspiracje dla nauczycieli”

Źródło: „WOM” Rybnik
Źródło: "WOM" Rybnik

Szanowni Nauczyciele!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”  w Rybniku zaprasza w dniu 21 marca 2024 r. na konferencję „Naukowe pejzaże – pracownia edukacji jutra. Badania, eksperymenty, inspiracje dla nauczycieli”.

Prelegenci konferencji to autorytety z różnych dziedzin nauki, praktycy, przedstawiciele różnych środowisk edukacyjnych.

Nasza konferencja jest również podsumowaniem działań ROKU NAUKI 2023, który był czasem przygotowującym Katowice do pełnienia prestiżowej funkcji Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Naszym celem w Roku Nauki stało się również popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat polskich naukowców i ich wynalazków, co zainspirowało nas do opracowania i wydania środków dydaktycznych „MALI  ̶ WIELCY NAUKOWCY”.

Każda placówka, której przedstawiciel będzie uczestniczył w konferencji, otrzyma pakiet tych materiałów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły oraz formularz rejestracji

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa