Wsparcie MOW w systemie oświaty. XXIII spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach cyklu spotkań organizowanych dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

„Wsparcie MOW w systemie oświaty” to temat XXIII spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach cyklu spotkań organizowanych dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, które odbyło się online 27 października 2023 r.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 wizytatorów z kuratoriów oświaty z całej Polski. Spotkanie otworzyła Wicedyrektor Marzenna Habib.

W wystąpieniu „Profil wychowanka – podsumowanie wyników badań ogólnopolskich w MOW, pozwalających na określenie funkcjonowania psychospołecznego wychowanków” dr hab. prof. UG Justyna Siemionow z Uniwersytetu Gdańskiego i dr Arkadiusz Kamiński z Uniwersytetu Wrocławskiego zapoznali uczestników z wynikami i wnioskami z badań przeprowadzonych w 2023 r., które obejmowały 75% funkcjonujących w Polsce młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW).

Problematykę wydarzeń nadzwyczajnych w kontekście zmian w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, t.j. Dz.U. 2022 poz. 1700) przybliżył Sławomir Moczydłowski – dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Natomiast informacje dotyczące zmian w prawie związanych z kierowaniem nieletnich do MOW przekazali Marta Paluch – kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE i Mirosław Mielczarek – starszy specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii ORE.

Podczas spotkania zaprezentowano teledysk profilaktyczny dotyczący groomingu, który powstał we współpracy PKDP (Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15) z kadrą i wychowankami Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

Uczestnicy wysoko ocenili wartość merytoryczną i organizację tej formy doskonalenia.

Organizatorzy dziękują Państwu prelegentom i wizytatorom za udział w przedsięwzięciu.

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa