Konferencja „Budowanie środowiska otwartego na edukację dla każdego – współpraca kadr szkół/placówek specjalnych i szkół ogólnodostępnych na rzecz edukacji włączającej” – zaproszenie na konferencję online

fot. Fotolia
fot. Fotolia
fot. Fotoliafot. Fotolia

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji „Budowanie środowiska otwartego na edukację dla każdego – współpraca kadr szkół/placówek specjalnych i szkół ogólnodostępnych na rzecz edukacji włączającej”, która odbędzie się online 29 sierpnia 2023 r.

Cele konferencji:

  • podniesienie kompetencji kadr szkół/placówek specjalnych w zakresie współpracy z kadrami szkół ogólnodostępnych, doskonalenie kompetencji z zakresu edukacji włączającej;
  • zwiększenie wiedzy uczestników na temat budowania środowiska otwartego na edukację dla każdego;
  • zwiększenie wiedzy dotyczącej dialogu edukacyjnego w procesie kształcenia;
  • pogłębienie wiedzy na temat uniwersalnego projektowania.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, przedszkoli i szkół oraz placówek systemu oświaty.

Elektroniczny formularz zapisu

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa