Szkolenie Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły, które odbędzie się 29-30 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77).

Celem szkolenia jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie identyfikowania problemu, poszerzenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu, zaprezentowanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej, zwiększenie kompetencji w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, omówienie działań wspierających na poziomie szkoły i jej roli w budowaniu strategii antykryzysowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry systemu oświaty, w tym przedstawicieli szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa