Konferencja naukowa pt. „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu”

Źródło: plakat konferencji
Źródło: plakat konferencji

Konferencja naukowa pt. „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” organizowana przez Akademię Zamojską odbędzie się 23 maja 2023 r. na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

W 2023 r. upływają rocznice powstania: encyklik Jana Pawła II, tj. Fides et ratio (25 lat) oraz Veritatis splendor (30 lat), a także niezwykle ważnej pielgrzymki Ojca Świętego z 1983 r. do Polski (40. rocznica).

Sympozjum ukierunkowane jest na zaprezentowanie znaczącego wkładu osoby Jana Pawła II w rozwój myśli pedagogicznej, humanistycznej i filozoficznej, jak również w kreowanie pożądanych i zgodnych z naturą ludzką wzorców społecznych.

Prelegentami będą osoby aktywnie prowadzące analizy i badania dotyczące działalności, myśli społeczno-pedagogicznej oraz dorobku filozoficznego Jana Pawła II m.in. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski a także reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wydarzenie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała nauka II.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;
 • ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji;
 • IBE – Instytut Badań Edukacyjnych;
 • Instytut Pileckiego;
 • IPN w Lublinie;
 • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie;
 • Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie;
 • Instytut Andersa;
 • Prezydent Miasta Zamość.

Patronat medialny sprawują:

 • TVP Kultura;
 • Dzieje.pl;
 • Niedziela;
 • Radio Maryja i Telewizja Trwam;
 • Tygodnik Zamojski;
 • Kronika Tygodnia;
 • TVP3 Lublin;
 • Katolickie Radio Zamość;
 • Skafander.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa