Szkolenie Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  szkoleniu „Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna”, które odbędzie się w dniach 25–26 kwietnia 2023 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77).

Cele szkolenia:

  • doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną w edukacji wczesnoszkolnej;
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie zasobów i indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście planowania i organizacji procesu dydaktycznego w grupie/klasie zróżnicowanej na etapie edukacji wczesnoszkolnej;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadry systemu oświaty, w tym przedstawicieli placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści).

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa