Konkurs „Konstruktorzy Marzeń” – edycja 2023

Lubicie tworzyć modele samolotów, konstruować rakiety albo balony, wypełnione powietrzem?

Może mieliście okazje zbudować latawiec skrzynkowy? Centrum Nauki Kopernik zaprasza wszystkich pasjonatów prostych i trochę bardziej złożonych modeli latających, w wieku 12–19 lat wraz z opiekunami, do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń”. NOWY TERMIN wysyłania zgłoszeń: 30 kwietnia br.

Nawet najdalsze podróże i wyprawy wymagają wykonania pierwszego kroku. Zanim podejmiemy decyzje o wyrwaniu się z ziemskiej grawitacji i eksploracji dalekiego kosmosu, warto spróbować sił

w budowie mniej zaawansowanych konstrukcji. Tegoroczna edycja „Konstruktorów Marzeń” jest poświęcona właśnie prostym konstrukcjom latającym i możliwościom wykorzystania ich np. do obserwacji różnych zjawisk czy pomiarów czynników środowiskowych.

Celem konkursu jest rozwój kompetencji STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z pracą projektową. Centrum Nauki Kopernik zachęca nie tylko nauczycieli prowadzących szkolne zajęcia praktyczno-techniczne (ZPT), ale też opiekunów kółek modelarskich w domach kultury i świetlicach środowiskowych, gdzie młodzi majsterkowicze mogą tworzyć latające konstrukcje.

Co trzeba zrobić:

  • – zapoznać się z Regulaminem konkursu
  • stworzyć zespół od 2 do 5 osób pod opieką pełnoletniego Opiekuna
  • zadecydować, jaki rodzaj latającej konstrukcji wykona zespół
  • opisać zadanie w formularzu zgłoszeniowym
  • przesłać formularz do 30 kwietnia 2023

uwaga: formularz przesyła Opiekun zespołu na adres: konstruktorzymarzen@kopernik.org.pl

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

Etap I – jury zapoznana się z opisanymi w formularzach projektami i wyłoni 10 najbardziej wartościowych inicjatyw, związanych z realizacją i upowszechnianiem w lokalnym środowisku lotniczo-kosmicznych działań STEM’owych.

Jury będzie oceniać:

  • poziom innowacyjności pomysłu
  • skala zaangażowania lokalnego środowiska
  • skala wykorzystania różnych kompetencji uczestników
  • poziom merytoryczny, zgodność z aktualnym stanem wiedzy
  • możliwości wykorzystania w procesach dydaktycznych

Autorzy 10 najlepszych wybranych w Etapie I inicjatyw otrzymają dedykowany zestaw sprzętu i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 1900 zł brutto dla jednego Zespołu.

Etap II – zakończy się wyborem 5 najlepszych konstrukcji latających, bazujących na materiałach dostarczonych w Etapie I. Zwycięskie zespoły otrzymają rozbudowany zestaw dodatkowego sprzętu

i materiałów modelarskich oraz środki na doposażenie sprzętowe i materiałowe w wysokości 5000 zł brutto dla jednego Zespołu.

Partnerem Strategicznym konkursu jest firma Boeing.

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa