Program Asystent Konwersacji w Hiszpanii

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii W Polsce zaprasza nauczycieli ze znajomością języka angielskiego (na poziomie C1,wg ESOKJ) do aplikowania do programu Asystent Konwersacji w Hiszpanii.

Program pozwala na pracę w ciągu roku szkolnego w charakterze  asystenta hiszpańskich nauczycieli języka angielskiego (lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim) w publicznych szkołach podstawowych i średnich bez obowiązków dydaktycznych (administracyjnych, biurowych lub akademickich).

Nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego.

Przewidziano 60 miejsc dla polskich kandydatów, a termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2023 r.

Program istnieje w Hiszpanii od dziesięcioleci, a od 2019 roku jest dostępny dla obywateli polskich. Kandydat powinien:

  • znać język angielskiego na poziomie co najmniej C1 (wg ESOKJ)
  • być obywatelem polskim lub mieszkać na stałe w Polsce
  • mieć dyplom ukończenia studiów wyższych lub być studentem na przynajmniej drugim roku
  • mieć ukończone18 lat przed 1 stycznia 2023 r. i  nie ukończone 60 lat 1 stycznia 2024 r.
  • nie chorować na chorobę, uniemożliwiającą pracę w charakterze asystenta konwersacji
  • przedstawić list motywacyjny
  • przedstawić list referencyjny lub informację od nauczyciela/pracodawcy z miejsca zatrudnienia nie wcześniejszego niż od września 2022 r.

Więcej informacji o programie

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa