Zgłoś kandydata na „Profilaktyka Roku 2022!”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na „Profilaktyka Roku 2022”. Czas tylko do 10 marca!

Wychowanie, wspieranie kondycji psychicznej oraz profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży to ważne zadania w każdym czasie. W okresie naznaczonym skutkami epidemii i wojny znaczenie działań profilaktycznych i osób, które je podejmują jeszcze bardziej wzrosło.

Do roku 2020 nie było ogólnopolskiej nagrody, która pozwoliłaby docenić wyróżniających się profilaktyków. Od dwóch lat Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przyznaje nagrodę „Złote Ogniwo” oraz ogólnopolski tytuł Profilaktyka Roku. Dzięki publicznemu wyróżnieniu laureatów dotychczasowych edycji i wyeksponowaniu ich wybitnych, a nieznanych szerzej osiągnięć udało się uczynić krok do podniesienia rangi tej tak ważnej społecznie misji.

Największym wyzwaniem roku 2022 był wybuch wojny na Ukrainie i napływ uchodźców, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, dzieci i młodzież. Postawiło to szczególne zadania przed osobami zajmującymi się wychowaniem, wspieraniem kondycji psychicznej oraz zapobieganiem zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. W wyborze laureata nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku za rok 2022 szczególnie brane będą pod uwagę działania prowadzone na rzecz wspierania psychicznego i pomocy w integracji w Polsce dzieci i młodzieży przybyłej z Ukrainy po wybuchu wojny.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Oprócz szczególnych osiągnięć w roku 2022 kandydaci muszą spełnić kryteria o charakterze profesjonalnym i osobowym opisane w regulaminie Nagrody.

Nagroda „Profilaktyk roku” została powołana do życia, aby podnieść świadomość społeczną, jak wielu poważnym zagrożeniom profilaktycy zapobiegają (depresja i samobójstwa, używanie substancji psychoaktywnych, przemoc i cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, ryzykowne zachowania seksualne, itd.).

Nowe nieprzewidywalne zdarzenia, jak wybuch epidemii czy wybuch wojny powodują konieczność szybkiej odpowiedzi i reakcji ze strony profilaktyków. Są wśród nich liderzy i pasjonaci, którzy mogą stać się inspiracją i wzorem dla innych.

O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki (skład Kapituły w regulaminie). Nagroda ma charakter niezależny i fundowana jest przez anonimowych darczyńców.

Na stronie internetowej IPZIN można obejrzeć nagrania z wręczenia Nagrody oraz znaleźć informacje o dotychczasowych laureatach wraz z pełnymi tekstami laudacji.

Jak zgłosić kandydata na Profilaktyka Roku 2022?

Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego.

https://forms.gle/RZi5rcLvu8V3KvBVA

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z formularzem oraz regulaminem nagrody, aby przed zgłoszeniem danego kandydata lub kandydatki upewnić się, że spełnia najważniejsze kryteria.

Zgodnie z intencją wyrażoną w regulaminie „celem nagrody jest docenienie wkładu w profilaktykę tych osób, które wcześniej nie należały do grona specjalistów o ugruntowanej, ogólnopolskiej rozpoznawalności”. Oznacza to, że nie mogą jej otrzymać eksperci-profilaktycy, którzy już są znani w całym kraju.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 10 marca 2023.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa