Oferta doskonalenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska edukacyjnego przygotowujemy ofertę doskonalenia, która umożliwia zdobywanie i doskonalenie kompetencji w następujących obszarach:

 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja językowa
 • edukacja wczesnoszkolna
 • kompetencje kluczowe
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • kształcenie zawodowe
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • wychowanie i profilaktyka
 • zarządzanie oświatą

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przygotowaną na rok szkolny 2022/2023. To blisko dwieście bezpłatnych szkoleń, kursów e-learningowych, webinariów, konferencji, warsztatów, sieci współpracy, a także towarzyszących im publikacji elektronicznych. (Szczegółowa oferta doskonalenia ORE).

Na potrzeby naszych działań prowadzimy Centrum Szkoleniowe w Sulejówku (koło Warszawy), które zapewnia uczestnikom naszych szkoleń: noclegi w 34 pokojach z łazienkami, pokoje trenerskie, sale komputerowe, wyposażenie audiowizualne, restaurację. (Więcej informacji o Centrum Szkoleniowym).

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa