II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym.
Konkurs składa się z trzech etapów:
  • etap I szkolny – termin 16.12.2022 r.,
  • etap II wojewódzki – termin 3.03.2023 r.,
  • etap III ogólnopolski – termin 5.05.2023 r.
Termin zgłoszenia ?? ?? ????????? ???? ?.

Akces w konkursie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy  w zakładce ,,ZGŁOŚ SZKOŁĘ”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin, formularz zgłoszenia, aktualności
oraz arkusz zadań etapu szkolnego z I edycji Konkursu zamieszczone są na stronie konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Kuratorami Oświaty. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa