„Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań. Podręcznik dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” – nowa publikacja MSWiA

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnił do pobrania nową publikację „Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań. Podręcznik dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”:

Podręcznik jest produktem prac grupy roboczej ds. podręcznika dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości powołanej w ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został wydany przez Wydawnictwo Prokuratura i Prawo. Autorami podręcznika są pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania publikacji.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa