Dziewiętnaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się dziewiętnaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów z Kuratoriów Oświaty. W spotkaniu udział wzięli nie tylko wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), ale wszyscy wizytatorzy zainteresowani tematyką szkolenia. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Marzenna Habib – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
  • Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki: Helena Maryjanowska – Naczelnik WSPE w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej oraz Joanna Kasińska-Popiel – główny specjalista w Wydziale
  • Przedstawiciele Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału oraz Izabella Kaczyńska – specjalista w Wydziale
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw.

Uczestnicy podczas spotkania mieli możliwość wysłuchania wystąpień praktyków na temat szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Omówiono aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Pan dr Tomasz Rowiński – Prezes Zarządu EZRA UKSW i Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW, zapoznał uczestników spotkania z formami współpracy podmiotu leczniczego i oświaty
w założeniach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Wystąpienie uzupełniła Pani Monika Wrzosek pokazując Model EZRA dotyczący współpracy między podmiotami oświatowymi i leczniczymi – studium przypadku. Ponadto na spotkaniu usystematyzowano wiedzę dotyczącą organizacji systemu wsparcia w szkole/klasie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci/uczniów z chorobą przewlekłą i zaburzeniami psychicznymi, którzy uczą się w szkołach organizowanych w podmiotach leczniczych. Pogłębiono wiedzę w zakresie organizacji kształcenia  specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w podmiotach leczniczych.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą, zadawania pytań oraz dyskusji. Wspólnie omówiono rozwiązania rozmaitych trudności, z jakimi mierzą się w swojej pracy wizytatorzy z Kuratoriów Oświaty.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa