Trwają zapisy na III Szkołę Letnią Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prowadzi nabór do udziału w trzeciej edycji Szkoły Letniej IDMN. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach średnich, a także do studentów historii drugiego stopnia i doktorantów. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji i Nauki. Partnerem II Szkoły Letniej IDMN jest Polska Fundacja Narodowa.

Przewodnim tematem zajęć tegorocznej Szkoły Letniej jest „Młodzież dla Niepodległej”. W programie znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego i doświadczonych dydaktyków oraz świadków historii.

Zajęcia odbędą się w dniach 16−19 sierpnia 2022 roku w Pułtusku. Organizator pokrywa koszty pobytu, wyżywienia oraz wycieczki dydaktycznej.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 czerwca 2022 r. na adres: szkola.letnia@idmn.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać skan podpisanego formularza zgłoszeniowego, krótki tekst motywujący (do 1000 słów), który powinien być związany z przewodnim tematem zajęć tegorocznej edycji Szkoły Letniej IDMN.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: https://bit.ly/3yU9i8G.

Kontakt do organizatora: szkola.letnia@idmn.pl.

Kontakt dla mediów: Piotr Siewak, IDMN tel. 600 267 803.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa