Rusza nabór do Programu Szkolnych Festiwali Explory

Program Explory wkracza do szkół. Inicjatywa od lat wspierająca młode talenty naukowe i badawcze pierwszy raz na dużą skalę zagości w placówkach dydaktycznych, w ramach Programu Szkolnych Festiwali Explory. Chętne szkoły Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału do 30 kwietnia.

Program Explory to najważniejsza w Polsce inicjatywa wyszukująca, sieciująca i rozwijająca talenty, która od 11 lat pomaga młodym badaczom i naukowcom odnaleźć się w świecie nauki i biznesu. Lata działania pokazują, że najpełniej rozwija się talent, który ma odpowiednie wsparcie także
w środowisku szkolnym. Z tego wniosku wypłynął pomysł organizacji Programu Szkolnych Festiwali Explory, w ramach którego organizator Explory- Fundacja Zaawansowanych Technologii udziela szkołom swego rodzaju licencji na przeprowadzenie lokalnego festiwalu, wspiera merytorycznie oraz przekazuje granty do kwoty 3000 zł. Do 30 kwietnia 2022 chętne placówki mogą zgłaszać się poprzez formularz.

W poprzednich latach przeprowadzono kilkanaście takich wydarzeń, wszystkie zaowocowały innowacyjnymi projektami młodzieży. –W  Explory tworzymy jak najlepsze środowisko dla rozwoju zdolnych młodych ludzi. Nieodłącznym elementem są tu nauczyciele. Chcemy przekazać im swoje doświadczenia, wiedzę od najlepszych specjalistów oraz inspirację do tworzenia wyjątkowych projektów z młodzieżą –mówi Dorota Braziewicz, Dyrektor Programu Explory – W tym roku postawiliśmy na rozwój Szkolnych Festiwali Explory, chcemy zorganizować ich przynajmniej 25 w całym kraju. Czekamy na zgłoszenia chętnych szkół oraz koordynatorów, którzy poprowadzą projekt w swoich społecznościach.

Jak to działa?

Po zgłoszeniu i pozytywnej weryfikacji przez Fundację Zaawansowanych Technologii szkoła dołącza do świata Explory. Fundacja organizuje bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i uczniów z zakresu pracy projektowej i prezentacji wyników badań, przekazuje szkole pakiet materiałów merytorycznych i promocyjnych oraz prowadzi doradztwo koordynatorom.  Szkoły mogą także wnioskować o dofinansowanie na organizację wydarzenia. Fundacja przekaże wsparcie na łączną kwotę 75 tys. zł. Samo wydarzenie to angażujące spotkania całej społeczności szkolnej
z naukowcami i specjalistami oraz inspirujące warsztaty mające na celu pobudzenie kreatywności młodzieży. W trakcie festiwalu odbywa się także szkolny etap Konkursu Explory, przygotowany w oparciu o metodologię i regulamin ogólnopolskiego Konkursu Explory.

Sprawdzony sposób na wsparcie talentów

2021 pokazał, że Szkolne Festiwale Explory to skuteczny sposób na znajdowanie i wspieranie młodych talentów. Wydarzenia odbyły się w 14 szkołach, a wzięło w nich udział ponad 2000 uczestników. Program Explory zagościł m.in. w Słupsku, Gliwicach, Jarosławiu, Miliczu czy Warszawie. W ramach festiwali powstało 162 profesjonalnych projektów badawczych ocenianych przez 75 jurorów-ekspertów. Dla jak najlepszej organizacji i atrakcyjności wydarzeń szkoły budowały partnerstwa- wsparcia udzielały Starostwa Powiatowe, lokalne organizacje pozarządowe, firmy lokalne oraz instytucje sportu i kultury. Koordynatorzy poprzednich edycji Festiwali doceniają doświadczenie organizacji wydarzeń i rekomendują je innym szkołom.
Program pozwala promować, a przede wszystkim rozwijać pasje naukowe uczniów. Młodzi naukowcy otrzymują wsparcie, mogą brać udział w dodatkowych webinariach, szkoleniach, dzięki czemu nabierają odwagi i kształcą umiejętności w prezentowaniu swoich pomysłów – mówi jeden z nich. Kolejna osoba, w ankiecie ewaluacyjnej napisała: –Jest to bardzo dobry program. Bolączką polskiej szkoły jest brak innowacyjności, a Explory jest jednym z nielicznych projektów, który może to zmienić.

Wszystkie szczegóły Programu, regulamin oraz warunki zgłoszenia dostępne są na stronie www.explory.pl oraz w mediach społecznościowych Programu.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa