Bank Dobrych Praktyk poleca ciekawe publikacje i zaprasza do współpracy

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE zaprasza do korzystania z materiałów zgromadzonych w Banku Dobrych Praktych (BDP) w obszarze pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w BDP zgromadziliśmy ponad 50 publikacji, które właśnie dla większej przejrzystości strony zostały pogrupowane i mamy nadzieję, że będą efektywnie służyły naszym odbiorcom.

Dzielenie się dobrą praktyką jest domeną doświadczonego i refleksyjnego nauczyciela, z zasobów i potencjału którego mogą na stronie ORE korzystać inni pracownicy systemu edukacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom publikacji i jednocześnie zapraszamy do współpracy z Bankiem wszystkich pedagogów, którzy tę domenę uznają za własną i wyrażą chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia, edukacji włączającej oraz efektywnej pracy w zróżnicowanym zespole klasowym pisząc na adres: dobrepraktyki@ore.edu.pl. Informacje o Banku Dobrych Praktyk i warunki publikacji

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa