Webinarium dla przedstawicieli Wiodących Ośrodków Koordynująco-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

W dniu 1 grudnia 2021 r. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE realizował webinar dla przedstawicieli WOKRO realizujących program „Za życiem”. Tematem spotkania było Promowanie nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).Podnoszenie jakości działania WOKRO na rzecz kompleksowej pomocy małemu dziecku i jego rodzinie.

Celem spotkania było omówienie i analiza nowych standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kontekście wyzwań, korzyści i trudności w procesie ich wdrażania.

Udało się także przedstawić uczestnikom webinaru wyzwania dla nowego modelu WWR z perspektywy rozwiązań rekomendowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Wczesnej Interwencji – Eurly Aid.

Istotne dla przedstawicieli WOKRO okazało się omówienie działalności Wiodących Ośrodków za ostatni rok z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Radcą w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Cezarym Zawistowskim, a także omówienie nowej perspektywy na lata 2022–2026 i kontynuacji realizacji programu „Za życiem”.

Ważne podczas spotkania było dzielenie się dobrą praktyką dotyczącą realizacji zadań tychże ośrodków wpływającą na doskonalenie umiejętności specjalistów WOKRO, a także poszukiwania jak najlepszych rozwiązań merytorycznych oraz organizacyjnych w zakresie kompleksowego działania wobec małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny.

W celu podnoszenia jakości działania wiodących ośrodków i ku refleksji uczestnicy otrzymali także w podsumowaniu spotkania informacje i wnioski wynikające z ankiety realizowanej przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, która zawierała odpowiedzi z perspektywy praktycznych działań przedstawicieli WOKRO dotyczącą wskazań – Jakie aspekty wpływają na większą dostępność fachowego wsparcia dla małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny, a które tę dostępność utrudniają.

Na koniec uczestnicy spotkania wyrazili opinię o wysokim stopniu satysfakcji z udziału w webinarze, a metody i formy realizowane podczas spotkania jako sprzyjające rozwojowi ich kompetencji w obszarze kompleksowego wspierania rozwoju małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

 

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa