Konferencja online poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży

Konferencja pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” jest bezpłatnym wydarzeniem organizowanym kilka razy w roku. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy planują włączyć lub poszerzyć temat bezpieczeństwa online podczas zajęć ze swoimi uczniami.

Konferencja odbędzie się online na platformie Microsoft Teams w dniu 23 listopada (wtorek) w godzinach 13:00-16:00
Organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Rejestracja na konferencje za pomocą formularza elektronicznego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa