Własność intelektualna w Twojej szkole

Zapraszamy do zapoznania się z projektem edukacyjnym dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych „Własność intelektualna w Twojej szkole”, realizowanym przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Fundacją JWP Pomysł | Patent | Zysk, Fundacją Nowoczesna Polska oraz Fundacją Zaawansowanych Technologii. Projekt ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy na temat własności intelektualnej.

Opatentowane wynalazki, utwory, będące domeną prawa autorskiego, tajemnice przedsiębiorstw, znaki towarowe – to tylko niektóre przykłady dóbr niematerialnych. Warto zdobyć więcej informacji na temat przedmiotów własności intelektualnej i sposobów ich ochrony, a także dowiedzieć się, jak czerpać korzyści z własnej twórczości i legalnie korzystać z cudzej. Projekt zakłada przeszkolenie nauczycieli, którzy następnie w swoich szkołach będą – w dowolnej formie – realizować działania upowszechniające tematykę własności intelektualnej. Projekt otrzymał Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa