„Praca z klasą zróżnicowaną” – szkolenie online

fot.© pressmaster/Photogenica
fot.© pressmaster/Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w e-szkoleniu Praca z klasą zróżnicowaną”, które odbędzie się w dniach 29–30 kwietnia 2021 roku na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl .

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie pracy z klasą zróżnicowaną, rozpoznawania potrzeb uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz wykorzystywania indywidualnego potencjału uczniów.

Odbiorcy formy doskonalenia pozyskają wiedzę m.in. na temat organizacji procesu edukacyjnego z uwzględnieniem metod pracy dobieranych adekwatnie do realizowanych celów edukacyjnych i wychowawczych oraz strategii dydaktycznej wspierającej indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej. Odbiorcy poznają także zasady pracy zdalnej w grupie zróżnicowanej z uwzględnieniem tworzenia klimatu klasy. Podczas szkolenia zostanie omówiona kwestia tworzenia warunków sprzyjających aklimatyzacji uczniów i odbudowywania pozytywnych relacji po powrocie do nauki stacjonarnej.

Szkolenie adresowane jest do kadry placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), dyrektorów i specjalistów ze szkół i placówek.

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do 23 kwietnia 2021, za pomocą formularza elektronicznego.

Dostęp do szkolenia będzie aktywny przez trzy tygodnie.

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa