Konferencja Naukowo-Metodyczna „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”

Źródło: chat.edu.pl
Źródło: chat.edu.pl

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii” zaprasza do udziału w wydarzeniu online na platformie komunikacyjnej Zoom w dniu 20 maja 2021 r. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 14 maja 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Organizatorami konferencji są: Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie i Polska Rada Ekumeniczna. Konferencja uzyskała patronat Mazowieckiej Kurator Oświaty.

Problematyka konferencji będzie obejmować następujące obszary refleksji:

  1. Edukacja ekologiczna w perspektywie chrześcijańskiej (stan obecny i perspektywy na przyszłość).
  1. Pedagogika religii i kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii edukacji religijnej.
  2. Dobre praktyki w zakresie chrześcijańskiej edukacji proekologicznej.
  3. Popularyzacja chrześcijańskiej kultury proekologicznej.
  4. Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i placówkami edukacyjnymi.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa