Edukacja dla wszystkich – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEiN

24 lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o pracach resortu nad przygotowaniem kompleksowej pomocy dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością, i jego rodziny.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa