Szkolenie „Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa? II edycja”

fot. Fotolia com
fot. Fotolia com

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online „Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa?” II edycja”, które odbędzie się w terminie 18 stycznia – 7 lutego 2021 roku. Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Został przygotowany przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE.

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu podstaw prawnych i organizacji WSDZ.
  2. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.
  3. Rozwijanie umiejętności wspierania nauczycieli w zakresie nauczanego przez nich przedmiotu, w kontekście działań na rzecz realizacji WSDZ.
  4. Poszerzenie wiedzy w zakresie rozpoznania potrzeb nauczycieli, uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych w związku z organizacją doradztwa zawodowego w szkole.
  5. Poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ.
  6. Zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ.
  7. Doskonalenie umiejętności opracowania programu realizacji doradztwa zawodowego.
  8. Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami służącymi realizacji WSDZ, w tym w pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa