Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą – e-konferencja

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Konferencja „Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą” odbyła się w dniach 17−18 grudnia 2020 roku na platformie e-kursy.ore.

Przedsięwzięcie podsumowuje  projekt „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej” realizowany przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji (WSPE ORE) we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW) od 2018 roku.

Wydarzenie otworzył wicedyrektor ORE dr Wiesław Poleszak. W ramach e-konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać następujących wykładów:

  • „Dobrostan kadry jako element znaczący w budowaniu relacji z uczniami z chorobą przewlekłą”, wygłoszonego przez dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik z Wydziału Pedagogicznego UW;
  • „Uczeń z chorobą przewlekłą w kontekście psychoneuroimmunologii”, wygłoszonego przez dr hab. Annę Kowalewską z Wydziału Pedagogicznego UW;
  • „Rola stylu życia i odżywiania w prewencji chorób”, wygłoszonego przez Klaudię Wiśniewską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego;
  • „Organizacja pracy szkoły przyjaznej uczniom z chorobą przewlekłą”, wygłoszonego przez Bożenę Będzińską-Wasik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi;
  • „Wsparcie społeczne i funkcjonowanie ucznia z chorobą przewlekłą w szkole”, wygłoszonego przez dr Adrianę Gawendę z Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie;
  • „Wsparcie społeczne uczniów z chorobami przewlekłymi w środowisku pozaszkolnym − przykłady dobrych praktyk”, wygłoszonego przez Aleksandrę Berkowską z Wydziału Pedagogicznego UW.

Dziękujemy za zaangażowanie uczestnikom projektu oraz osobom biorącym udział w e-konferencji.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa